top

Procedure ved salg af andel.

Ønsker en andelshaver at sælge sin andel/andelsbolig i A/B Karlslunde Kysthave 1 skal nedenstående fremgangsmåde anvendes: 

 1. Der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen med oplysning om salgsønske og tidspunkt. 
   
 2. Bestyrelsen har i overensstemmelse med foreningens vedtægter oprettet en venteliste, bestyrelsen kontakter ventelisten før andelen kan udbydes til frit salg. 
   
 3. Bestyrelsen vil herefter rekvirere sagkyndig, der udarbejder vurderings-rapport om eventuelle forbedringer/fradrag. Sælgende andelshaver skal overdrage eventuelt bilagsmateriale, som dokumenterer forbedringer. Vurderingen erlægges kontant til vurderings-konsulenten, beløbet deles mellem sælger og køber. 
   
 4. Sælgende andelshaver aftaler med bestyrelsen dato og tidspunkt for besigtigelse af boligen. De på ventelisten anførte personer, både interne og eksterne skal have mulighed for at bese boligen. 
   
 5. Administrator opretter overdragelses-aftale, der underskrives af parterne hvorefter bestyrelsen skal godkende køber/ny andelshaver samt underskrive overdragelses-aftalen.

Information

Håndværkerliste.

Nedenfor en liste over håndværkere som bestyrelsen bruger, disse kender vores ejendomme og installationer. Det er helt frit, om man selv ønsker at finde sig en håndværker.

EL
Martin Pihl – ENCO A/S EL tlf. 4343 3776
VVS (termostater m.v.)
Greve VVS tlf. 43 90 18 32
Kloakservice
(stoppet afløb, husk vi er lovet 10%)
Greve Kloakservice tlf. 4390 1053

Andelsboligforeningen Karlslunde Kysthave

Information

Generalforsamling

Til salg.

© Copyright 2022 Andelsboligforeningen Karlslunde Kysthave